ANKER | MØLLER ADVOKATERFamilieret

ANKER | MØLLER ADVOKATER

Anker|Møller Advokater yder rådgivning til private i forbindelse med familie- og samlivsformer samt ændringer heri, f.eks. ægteskab, skilsmisse og død. Der kan ofte opstå komplicerede problemstillinger i forhold til bodeling, forældremyndighed og arv mv., som kræver juridisk bistand.

  • Udarbejdelse af ægtepagter.

  • Udarbejdelse af testamenter.

  • Ægteskabssager, herunder separation, skilsmisse og bodeling.

  • Forhold vedrørende børn, herunder forældremyndighed og samvær.

  • Ugifte samlevende, herunder samejekontrakter og begunstigelse.

  • Rådgivning om arveforhold.

  • Lån, arv, arveforskud og gaver mellem ægtefæller eller mellem børn, forældre eller bedsteforældre.

Anker|Møller Advokater udarbejder samejeoverenskomster, som regulerer det fælles ejerskab af den faste ejendom, ligesom samejeoverenskomsten også fastlægger betingelserne for et eventuelt ophør af samejet.

En samejeoverenskomst er særligt relevant for ugifte samlevende, idet parforholdet ikke er omfattet af de love og regler, som ellers gælder for ægtefæller. Der er således ingen lovregler, der regulerer det økonomiske fællesskab mellem to ugifte samlevende, herunder en eventuelt deling af ejendelene i tilfælde af et samlivsophør. Det er også en mulighed, at det kun er en af jer hvis navn er påført skødet, men at I ønsker, at den anden part også skal have del i den friværdi der eventuelt måtte være opsparet, såfremt I går fra hinanden.

Uden en samejeoverenskomst, kan man nemt havne i en situation der er både utilsigtet og uhensigtsmæssig. Dette fordi, at det nemt giver komplikationer, når det først er på det tidspunkt, hvor I eventuelt går fra hinanden, at I skal forsøge at blive enige om, hvad der skal ske med den fælles bolig. Det er således fordelagtigt at have fastlagt vilkårene for den fælles bolig i en samejeoverenskomst, så dette punkt i forvejen er reguleret, såfremt I måtte gå fra hinanden.