ANKER | MØLLER ADVOKATERFast ejendom

ANKER | MØLLER ADVOKATER

Anker|Møller Advokater yder rådgivning til både private købere samt professionelle investorer i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Anker|Møller Advokater rådgiver bl.a. om køb og salg af grunde, boligejendomme, erhvervsejendomme samt boligudlejningsejendomme.

  • Køb og salg af fast ejendom

  • Tvister om fast ejendom

  • Ejendomsadministration

  • Lejeretlige forhold

  • Finansiering

  • Tvangsauktion

  • Due Diligence

Hvis du ønsker at anvende Anker|Møller Advokater, skal du blot gøre følgende:

Kontakt Anker|Møller Advokater enten pr. e-mail: mma@am-advokater.dk, eller pr. telefon på: (+45) 42 16 15 98.

Instruer ejendomsmægler om at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen inden du skriver under, som har følgende ordlyd: “Handlen er betinget af, at Anker|Møller Advokater kan godkende handlen i sin helhed.”

Giv ejendomsmægler oplysning om, at du bruger Anker|Møller Advokater, således vi kan få adgang til samtlige dokumenter i handlen. Herefter vil Anker|Møller Advokater gennemgå samtlige dokumenter i handlen, og bagefter kontakte dig, for en gennemgang af handlen. Dette kan foregå enten ved et personligt møde eller pr. telefon.

Anker|Møller Advokater har inden mødet gennemgået handlens dokumenter, og ved således, hvad der kræver særlig opmærksomhed, når dokumenterne gennemgås på mødet. Anker|Møller Advokater vil også gennemgå øvrige væsentlige forhold.

Efter mødet sender Anker|Møller Advokater en betinget godkendelsesskrivelse til ejendomsmægler og til sælgers rådgiver. Når ejendomsmægler eller sælgers rådgiver har besvaret, vil Anker|Møller Advokater gennemgå og drøfte dette med dig.Når forholdene er faldet på plads, vil Anker|Møller Advokater endeligt godkende handlen, hvorefter banken vil blive orienteret herom. Herefter gennemgås refusionsopgørelsen og skødet, som er udarbejdet af ejendomsmægler eller sælgers rådgiver.Udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse kan tilkøbes for kr. 2.950,00 inkl. moms, hvis dette er pålagt køber.Skulle der efter handlen opstå problemer, vil Anker|Møller Advokater rådgive dig om hvordan problemerne bedst gribes an, så du kan komme videre.