Gældsbrevet

Indlæg fra bloggen

Hos Anker | Møller Advokater vil vi være advokater i øjenhøjde.
Vi taler et sprog, som vores kunder forstår.

Kontakt os i dag

Der kan være mange grunde til at oprette et gældsbrev, når man låner penge ud – også selvom det er til personer man stoler på, som f.eks. familiemedlemmer. Et gældsbrev skaber tryghed for både långiver og låntager, ligesom det er vigtigt for långiveren at kunne bevise, at låneforholdet eksisterer.

Et gældsbrev er, helt enkelt, en skriftlig juridisk aftale om, at en person har lånt penge til en anden. Gældsbrevet skal som minimum indeholde informationer om de pågældende parter, der fungerer som långiver og låntager.

Derudover skal det underskrives af begge parter for at opnå juridisk gyldighed.

Herudover er ingen specielle formkrav til et gældsbrev, ligesom der ikke eksisterer nogen øvre grænse for, hvor stort er beløb du må låne ud med et gældsbrev.

Der gælder heller ingen krav om tinglysning.

Rente – og afdragsfrie familielån

Et familielån er en type gældsbrev, hvor modtageren af lånet normalt ikke betaler nogen rente – eller i hvert fald en meget lav rente.

Begrebet ”familielån” kan være en smule misvisende, idet du kan yde rentefrit familielån til andre end lige dine nærmeste familiemedlemmer. Et familielån er blot et lån med favorable vilkår.

For at anvende et gældsbrev som et rentefrit familielån, er det vigtigt, at selve aftalen ikke indeholder ”spor af”, at lånet bliver nedskrevet hvert år.

Så vil der i stedet være tale om en overførsel/gave og ikke et reelt gældsforhold. Nedskrivningen skal derfor ske ”spontant”.

Det er ligeledes et krav, at der er tale om et reelt gældsforhold samt at der oprettes et gældsbrev, der skal underskrives af begge parter.

Ved et rentefrit familielån skal der indflettes et vilkår om, at du til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel – f.eks. 14 dage. Dette modsvares således af, at lånet gives på meget gunstige vilkår (rente – og afdragsfrit).

For at tage et eksempel, kan X have et voksent barn, der ønsker at købe en ejerlejlighed i Aarhus. Som forælder ønsker X at hjælpe, og vælger derfor at yde et lån på 1.000.000 kr. til barnet.

Såfremt der ikke oprettes et gældsbrev, betragtes denne ydelse af SKAT som en gave, hvorefter der skal betales gaveafgift.

Vælger du derimod at oprette et gældsbrev, hvorpå låneaftalen mellem X og barnet beskrives, kan man undgå denne afgift.

Se flere indlæg

Søger du et nærværende advokatfirma, hvor du ikke bare er én blandt mange kunder? Så er Anker | Møller Advokater virksomheden for dig!

Omdannelse af IVS

Omdannelse af IVS

Det er fra politisk side besluttet, at selskabsformen IVS (iværksætterselskab) skal ophøre, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at stifte...

læs mere
Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt? En fremtidsfuldmagt er din sikkerhed for at dine personlige og økonomiske forhold varetages af de mennesker du stoler...

læs mere