ANKER | MØLLER ADVOKATERLejeret

ANKER | MØLLER ADVOKATER

Anker|Møller Advokater yder rådgivning til både lejere og udlejere inden for almindelige lejeforhold samt erhvervslejeforhold. Lejeforhold kan byde på mange potentielle konflikter mellem lejer og udlejer, både i forhold til huslejens størrelse, misligholdelse af lejeaftalen, afslutning af lejeforhold og meget andet.

  • Indgåelse af lejeforhold

  • Lejekontrakter

  • Tvist og betaling af leje

  • Problemer med lejemålet

  • Istandsættelse

  • Huslejens størrelse

  • Lejenedsættelse og lejeforhøjelse

  • Modernisering og forbedring

  • Tidsbegrænsede lejemål

  • Fraflytning