Om os - et nærværende advokatfirma

Lær os at kende

Læs mere om Anker | Møller Advokater, eller se hvem vi er.

Hvem er vi

Vi vil møde dig i øjenhøjde

Søger du et nærværende advokatfirma, hvor du ikke bare er én blandt mange klienter?

Advokater

Advokater hos Anker|Møller Advokater, har advokatbeskikkelse fra Justitsministeren i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Vi er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder de advokatetiske regler og reglerne for behandling af betroede midler. Læs mere herom på www.advokatsamfundet.dk. Anker|Møller Advokater har CVR-nr. 42523348.

Advokatfuldmægtige

Alle advokatfuldmægtige hos Anker|Møller Advokater er autoriseret under advokat med beskikkelse fra Justitsministeriet.

Netværk

Alle vore ansatte indgår i betydelige og værdifulde netværk f.eks. med ejendomsmæglere, revisorer, byggeteknisk fagkyndige og andre rådgivere i øvrigt, således at vi kan være behjælpelige og skabe kontakt relevante faggrupper i forbindelse med vores rådgivningsopgaver.

Fortrolighed

Personligt nærvær og tillid samt fortrolighed er kernen i vores rådgivning. Alle oplysninger som fremsendes eller oplyses vores ansatte håndteres og opbevares med den største fortrolighed. Konkrete forespørgsler og tilbud bliver besvaret under vores tavshedspligt.

Klage og klagemuligheder

Anker|Møller Advokater arbejder altid i øjenhøjde med vores klienter og vi tager i den forbindelse udgangspunkt i vor klienters forventninger og individuelle behov.

Såfremt du imod forventning har haft en dårlig oplevelse og vil klage over et konkret sagsforløb eller en konkret ansat, bedes du kontakte os.

Ansvar og advokatetiske regler

Anker|Møller Advokater og vor ansatte er ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Såfremt vi mod forventning og sædvane måtte have handlet ansvarspådragende, er der tegnet ansvarsforsikring. Anker|Møller Advokater og vor ansatte er ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Såfremt vi mod forventning og sædvane måtte have handlet ansvarspådragende, er der tegnet ansvarsforsikring.

Anker|Møller Advokater har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Tryg Forsikring A/S.

Vores kontor er omfattet og overholder de til enhver gældende regler udstedt af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Læs mere om reglerne på www.advokatsamfundet.dk.

Faglig opdatering

Vi opfylder advokatsamfundets regler om obligatorisk efteruddannelse. Derudover gennemføres sideløbende uddannelsesmæssige foranstaltninger i form af intern faglig opdatering og udvikling.

Klientkonto

Midler overført fra vores klienter forvaltes af Anker|Møller Advokater efter Advokatsamfundets regler. Anker|Møller Advokater har klientkonto i Handelsbanken, Aarhus, konto- og reg. nr.: 7633 0002179118. Renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets gældende regler.

Honorar

Hos Anker|Møller Advokater beregnes vores honorar som udgangspunkt efter medgået tid, men i beregningen indgår også det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Se mere herom under ”Priser”.