Omdannelse af IVS

Indlæg fra bloggen

Hos Anker | Møller Advokater vil vi være advokater i øjenhøjde.
Vi taler et sprog, som vores kunder forstår.

Kontakt os i dag

Det er fra politisk side besluttet, at selskabsformen IVS (iværksætterselskab) skal ophøre, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at stifte iværksætterselskaber, ligesom allerede eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres til eksempelvis anpartsselskaber. Fristen herfor er for nyligt blevet forlænget med seks måneder, således at fristen for omdannelse af IVS-selskaber nu er den 15. oktober 2021.

Denne artikel giver en kort køreplan for, hvordan du som IVS-indehaver sikrer dig, at du også har et selskab på den anden side af den 15. oktober 2021.

Tag beslutningen

Første skridt mod omdannelse af dit selskab er, at der på en generalforsamling træffes beslutning om, at selskabsformen skal ændres fra iværksætterselskab til eksempelvis et anpartsselskab.

Denne beslutning kræver ligeledes, at selskabets vedtægter ændres.

Forhøj selskabskapitalen

Såfremt selskabsformen ændres til et anpartsselskab, skal kravene for stiftelse af et ApS følges. Dette betyder blandt andet, at der skal ske en kapitalforhøjelse, således at selskabskapitalen udgør minimum kr. 40.000,00.

Kapitalforhøjelsen kan ske på forskellige måder, hvoraf de hyppigst anvendte former er kontant indskud, eller ved indskud af andre værdier end kontante midler (apportindskud).

Der stilles endvidere krav om, at selskabskapitalen skal kunne dokumenteres på tidspunktet for omdannelse, hvilket blandt andet kan ske ved bekræftelse fra din advokat, bank eller revisor.

Hold øje med fristen

Som nævnt er fristen sat til den 15. oktober 2021. Dette er fristen for, at der på generalforsamlingen skal være truffet beslutning om selskabets omregistrering. Efter beslutningen er truffet, skal anmeldelse om omdannelse ske inden for 2 uger.

Fristen for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen er derfor senest den 29. oktober 2021.

Fristen er sprunget – hvad gør man så?

Såfremt der ikke sker omdannelse af et IVS inden fristens udløb, vil selskabet blive tvangsopløst på Erhvervsstyrelsens anmodning.

Et alternativ hertil, er frivillig opløsning ved afgivelse af en betalingserklæring eller likvidation af selskabet. Disse løsninger vil kunne anvendes, såfremt man ønsker at lukke selskabet fremfor at omdanne det.

Hos Anker|Møller Advokater tilbyder vi bistand med omdannelsen af dit selskab, så du også efter den 15. oktober 2021 kan fortsætte med at drive din virksomhed.

Kontakt: Kristoffer Mackenhauer Nielsen, tlf.: (+45) 28 73 66 73, e-mail: kmn@am-advokater.dk.

Se flere indlæg

Søger du et nærværende advokatfirma, hvor du ikke bare er én blandt mange kunder? Så er Anker | Møller Advokater virksomheden for dig!

Ejeraftalen

Ejeraftalen

Hvis et selskab har flere ejere, er det en god idé at indgå en aftale med klare retningslinjer for ejerskabet - en såkaldt ejeraftale. Ejeraftalen...

læs mere