ANKER | MØLLER ADVOKATERProcesret

ANKER | MØLLER ADVOKATER

Anker|Møller Advokater bistår både private og virksomheder med at føre sager ved både de almindelige danske domstole og ved tvister der afgøres ved voldgift.

Rets- og voldgiftsager kræver grundig forberedelse og engagement i forbindelse med sagens forberedelse. Endvidere er grundig forberedelse og engagement en nødvendighed, såfremt vidneafhøringer og den afsluttende procedure skal kunne overbevise Retten.

  • Ansøgninger om forsikringshjælp og evt. fri proces

  • Udarbejdelse af processkrifter

  • Forberedende retsmøder

  • Syn og skøn

  • Hovedforhandlinger