Selskabsstiftelse

Indlæg fra bloggen

Hos Anker | Møller Advokater vil vi være advokater i øjenhøjde.
Vi taler et sprog, som vores kunder forstår.

Kontakt os i dag

Stiftelse af anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S)

Når du skal stifte din egen virksomhed, er det vigtigt at have kendskab til de forskellige selskabsformer, og hvad de betyder for dig som virksomhedsejer. Dit valg af selskabsform kan nemlig have stor indflydelse på din privatøkonomi, og derfor er det vigtigt, at du ved hvad du hæfter med og for, når du skal vælge hvilken selskabsform, der passer dig bedst.

Alle selskabsformer har forskellige kendetegn og forskellige fordele og ulemper. Der er ikke en selskabsform, der er bedre end andre, men der er ofte en selskabsform, der er mere fordelagtig end andre i den konkrete situation. Udfordringen består dermed i at finde den selskabsform og -struktur, der passer bedst til dig og det erhverv, du ønsker at drive.

Som nævnt er der forskel på hæftelsesformerne ved de forskellige selskabsformer.

Kapitalselskaber

Kapitalselskaber, ApS (anpartsselskab) og A/S (aktieselskab), er kendetegnet ved begrænset hæftelse, og kapitalselskaberne betragtes som selvstændige juridiske enheder. Den begrænsede hæftelse betyder dermed, at din privatøkonomi er adskilt fra økonomien i dit selskab, og at eventuelle kreditorer ikke kan gøre udlæg i personlige ejendele eller formue. Ved at stifte et kapitalselskab hæftes der maksimalt for den indskudte selskabskapital. Udover de netop nævnte selskaber findes også partnerselskabet, som ikke vil blive behandlet nærmere her. Reglerne for disse selskaber er alle reguleret i selskabsloven.

Ved stiftelse af et ApS skal den registrerede selskabskapital minimum være kr. 40.000,00, og ved stiftelse af et A/S skal den registrerede selskabskapital minimum være kr. 400.000,00. Selskabskapitalen behøver ikke at blive indbetalt umiddelbart i forbindelse med stiftelsen, dog skal der til enhver tid være indbetalt 25% af selskabskapitalen og mindst kr. 40.000,00. Ved ApS og A/S kan selskabskapitalen indbetales i form af kontanter, eller andre værdier end kontanter – et såkaldt apportindskud.

Dette betyder, at hvis du har stiftet et ApS, hvor selskabskapitalen er kr. 40.000,00, vil du maksimalt hæfte med den indskudte kapital på kr. 40.000,00. Risikoen er derfor begrænset ved kapitalselskaber.

Personligt ejede virksomheder

I modsætning til den begrænsede hæftelse i kapitalselskaberne står de personligt ejede virksomheder. Her hæfter ejeren ubegrænset og personligt for virksomhedens forpligtelser med hele sin formue. Hvis en personligt ejet virksomhed har flere ejere, er udgangspunktet at ejerne hæfter solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Solidarisk hæftelse betyder, at flere personer (her: ejere) hver især hæfter fuldt ud for samme forpligtelse. Heri ligger også, at overholder den ene part ikke sin del af afdragsordningen, kan kreditorer – f.eks. banken – afkræve de andre ejere den fulde gældspost. Til gengæld er der for en personligt ejet virksomhed ingen minimumskrav til den indskudte kapital. En yderligere fordel vil denne virksomhedsform er eksempelvis den skattemæssige transparens.

Stiftelsen af selskabet

Ved stiftelsen af et ApS (anpartsselskab) og A/S (aktieselskab) er der en række juridiske dokumenter, der skal udfyldes, herunder selskabets stiftelsesdokument, selskabets vedtægter og ejerbog.

Det er vores anbefaling at søge professionel hjælp fra en advokat, således at du sikrer dig, at selskabet bliver stiftet korrekt og du får valgt den selskabsform, der passer bedst til netop dit/jeres behov.

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for hjælp? Kontakt os her.

Se flere indlæg

Søger du et nærværende advokatfirma, hvor du ikke bare er én blandt mange kunder? Så er Anker | Møller Advokater virksomheden for dig!

Samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst

En aftale mellem jer der som ugifte køber bolig sammen Hvad er en samejeoverenskomst? En samejeoverenskomst – også kaldet en samejekontrakt - er en...

læs mere
Ejeraftalen

Ejeraftalen

Hvis et selskab har flere ejere, er det en god idé at indgå en aftale med klare retningslinjer for ejerskabet - en såkaldt ejeraftale. Ejeraftalen...

læs mere
Omdannelse af IVS

Omdannelse af IVS

Det er fra politisk side besluttet, at selskabsformen IVS (iværksætterselskab) skal ophøre, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at stifte...

læs mere